Castellano

MGC Mútua

Què demanes a la teva assegurança de salut?

revisió mèdica

pla personalitzat de manteniment de la salut

Les assegurances de salut de la Mútua cobreixen un reconeixement mèdic de medicina preventiva, l’objectiu del qual és valorar l’estat de salut general i identificar possibles patologies o estats de risc que poden evolucionar cap a alteracions de diferents òrgans i sistemes.

El Pla personalitzat de manteniment de la salut de la Mútua té la finalitat de valorar l'estat de salut i el perfil de risc del mutualista, prevenir la malaltia i controlar-la quan ja ha estat diagnosticada.

En una primera fase el mutualista pot accedir a una completa revisió mèdica inicial, amb la qual s'obtenen les dades que serveixen com a base per als posteriors controls a la Unitat de Medicina Preventiva d'MGC Centre Mèdic.

Un cop es coneix el perfil de risc del pacient, els metges assessors del Centre Mèdic dissenyen per a ell un pla personalitzat de manteniment de la salut.

Tenint en compte trets fonamentals com el grup de risc, l'edat, el sexe o els hàbits de vida l'informen de quines són les proves diagnòstiques necessàries en les properes visites a la Unitat. Si es detecten possibles patologies o estats de risc, es recomana la visita als especialistes pertinents i s'elaboraren consells de salut individualitzats per tal de revertir la situació.

A més, la Mútua posa a disposició dels seus assegurats tota una sèrie de programes de medicina preventiva al MGC Centre Mèdic.

MGC Centre Mèdic
Tuset, 5-11, 2a planta - 08006 Barcelona - T. 900 841 844

Per a més informació contacta amb nosaltres trucant al 900 841 844

Encara no ets mutualista? Descobreix tots els avantatges de les nostres assegurances de salut!

Cesió de dades de caràcter personal

Amb l'enviament d'aquest formulari, autoritzo a MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (en endavant, la Mútua) a fer-ne ús de les dades cedides, per a informar-me de serveis i productes que puguin resultar del meu interès.

Soc coneixedor de que qualsevol utilització de les meves dades personals s'efectuarà sempre respectant el contingut de la legislació vigent i observant les mesures de seguretat aplicables i la deguda confidencialitat.

He estat informat que les meves dades personals s'integraran en un fitxer automatitzat, que està en poder de la Mútua i del qual aquesta n'és responsable, i que se'm garanteixen els meus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, per a l'exercici dels quals puc dirigir-me a la seu de la Mútua, ubicada als núms. 5-11, del carrer Tuset de Barcelona.