Castellano

MGC Mútua

Què demanes a la teva assegurança de salut?

la millor cobertura de pròtesis

Saps que hi ha assegurances de salut que no cobreixen cap pròtesi i que moltes altres no les cobreixen totes?

Totes les assegurances de salut d'MGC Mútua incorporen, des de fa temps, la cobertura de prótesis, que garanteix:

  • Totes les pròtesis d'implantació interna.
  • Material d'osteosíntesi i osteotaxi.
  • Material biològic.
  • Costos derivats del processament i la preservació de teixits i òrgans humans.
  • Pròtesis biomecàniques externes d'extremitats.
  • Audiopròtesis.
  • Aparells de fonació.
  • Cadires de rodes per a discapacitats.

La nostra cobertura inclou totes les pròtesis d'implantació interna que existeixen actualment i preveu també les que puguin aparèixer com a resultat dels avenços científics i tecnològics.

Cobertura del 100 % quan la compra de la pròtesi es tramita a través d’MGC Mútua, i sense la necessitat d’avançament de diners per part del mutualista, fins un màxim de 10.000 € per pròtesi.

En la resta de casos et garantim el reemborsament del 90 % del cost, f ins al màxim per implantació determinat per barem.

Per a més informació contacta amb nosaltres trucant al 900 841 844

Encara no ets mutualista? Descobreix tots els avantatges de les nostres assegurances de salut!

Cesió de dades de caràcter personal

Amb l'enviament d'aquest formulari, autoritzo a MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (en endavant, la Mútua) a fer-ne ús de les dades cedides, per a informar-me de serveis i productes que puguin resultar del meu interès.

Soc coneixedor de que qualsevol utilització de les meves dades personals s'efectuarà sempre respectant el contingut de la legislació vigent i observant les mesures de seguretat aplicables i la deguda confidencialitat.

He estat informat que les meves dades personals s'integraran en un fitxer automatitzat, que està en poder de la Mútua i del qual aquesta n'és responsable, i que se'm garanteixen els meus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, per a l'exercici dels quals puc dirigir-me a la seu de la Mútua, ubicada als núms. 5-11, del carrer Tuset de Barcelona.