Castellano

MGC Mútua

Què demanes a la teva assegurança de salut?

tractament del càncer

Les assegurances de la Mútua incorporen avenços en el tractament del càncer i posen a l’abast dels assegurats els millors especialistes per tal d’oferir una atenció assistencial completa al pacient.

La Mútua inclou avenços en matèria de diagnòstic i tractament en les seves assegurances de salut, sense que el cost representi un fre, per tal que els mutualistes no es trobin desatesos en els moments més difícils.

La cobertura d'assistència integral del càncer garanteix:

 • Les tècniques de diagnòstic.
  Destaca la Tomografia per Emissió de Positrons (PET), que permet localitzar les metàstasis precoçment.
 • La radioteràpia i quimioteràpia oncològiques.
  Pel que fa a la radioteràpia, la Mútua en cobreix els diferents tipus: bomba de cobalt, braquiteràpia, accelerador lineal de partícules en totes les seves modalitats, etc...
 • La medicació anticancerosa que el malalt requereix mentre està hospitalitzat i la que s'administra ambulatòriament (segons les condicions generals de la pòlissa) en els centres autoritzats: medicació citostàtica, antineoplàsica i anticossos monoclonals que siguin utilitzats en tractaments oncològics.
  Els anticossos monoclonals són una teràpia biològica de nova generació i d’elevat cost que actuen, entre d’altres, disminuint o bloquejant l’activitat de les cèl·lules neoplàsiques de molts tumors, frenant el seu creixement i augmentant l’interval lliure de malaltia i, per tant, la supervivència.
 • La medicació antiemètica i protectors gàstrics que contraresten els efectes secundaris de la medicació anticancerosa.
 • La remodelació mamària contralateral.

Per a més informació contacta amb nosaltres trucant al 900 841 844

Encara no ets mutualista? Descobreix tots els avantatges de les nostres assegurances de salut!

Cesió de dades de caràcter personal

Amb l'enviament d'aquest formulari, autoritzo a MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (en endavant, la Mútua) a fer-ne ús de les dades cedides, per a informar-me de serveis i productes que puguin resultar del meu interès.

Soc coneixedor de que qualsevol utilització de les meves dades personals s'efectuarà sempre respectant el contingut de la legislació vigent i observant les mesures de seguretat aplicables i la deguda confidencialitat.

He estat informat que les meves dades personals s'integraran en un fitxer automatitzat, que està en poder de la Mútua i del qual aquesta n'és responsable, i que se'm garanteixen els meus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, per a l'exercici dels quals puc dirigir-me a la seu de la Mútua, ubicada als núms. 5-11, del carrer Tuset de Barcelona.