Castellano

MGC Mútua

Què demanes a la teva assegurança de salut?

Avís legal

Informació general

MGC Insurance, Mútua d'Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa (en endavant, MGC) és una entitat asseguradora degudament inscrita amb el nº M0379 en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 40.161, Foli 128, Full B-34.759, amb domicili a Barcelona, carrer Tuset, nº 5-11, i NIF nº V-08846644 (dades de contacte: 900 841 844 - bustia@mgc.es).

Condicions d'ús

El disseny del web i els seus codis font, així com els logotips, marques i qualsevol signe distintiu que hi aparegui, pertanyen a MGC i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, els continguts del web són propietat exclusiva de MGC i no poden ser reproduïts o distribuïts, ni totalment ni parcialment, sense el seu consentiment, comprometent-se l'usuari a fer un ús correcte dels mateixos, d'acord amb la normativa vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Al mateix temps, l'usuari es compromet a no utilitzar el web amb finalitats fraudulentes, així com a no realitzar actes amb l'objectiu d'impedir, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del mateix.

Els enllaços mitjançant links que apareguin al web, ofereixen a l'usuari la possibilitat de conèixer altres fonts d'informació alienes a MGC, sobre les quals aquesta no ostenta cap tipus de responsabilitat.

Igualment, l'usuari accepta que MGC no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi de l'accés al web o de l'ús de la informació que conté, inclosos els accessos a altres matèries mitjançant les connexions amb aquest website.

MGC declina qualsevol possible responsabilitat derivada d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivades per causes alienes a MGC.

Per a més informació contacta amb nosaltres trucant al 900 841 844

Encara no ets mutualista? Descobreix tots els avantatges de les nostres assegurances de salut!

Cesió de dades de caràcter personal

Amb l'enviament d'aquest formulari, autoritzo a MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (en endavant, la Mútua) a fer-ne ús de les dades cedides, per a informar-me de serveis i productes que puguin resultar del meu interès.

Soc coneixedor de que qualsevol utilització de les meves dades personals s'efectuarà sempre respectant el contingut de la legislació vigent i observant les mesures de seguretat aplicables i la deguda confidencialitat.

He estat informat que les meves dades personals s'integraran en un fitxer automatitzat, que està en poder de la Mútua i del qual aquesta n'és responsable, i que se'm garanteixen els meus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, per a l'exercici dels quals puc dirigir-me a la seu de la Mútua, ubicada als núms. 5-11, del carrer Tuset de Barcelona.