Castellano

Mútua General de Catalunya

Què demanes a la teva assegurança de salut?

la millor cobertura de pròtesis

Saps que hi ha assegurances de salut que no cobreixen cap pròtesi i que moltes altres no les cobreixen totes?

Totes les assegurances de salut de la Mútua General de Catalunya incorporen, des de fa temps, la cobertura de reembossament de pròtesis, que garanteix:

  • Totes les pròtesis d'implantació interna.
  • Material d'osteosíntesi i osteotaxi.
  • Material biològic.
  • Costos derivats del processament i la preservació de teixits i òrgans humans.
  • Pròtesis biomecàniques externes d'extremitats.
  • Audiopròtesis.
  • Aparells de fonació.
  • Cadires de rodes per a discapacitats.

La nostra cobertura inclou totes les pròtesis d'implantació interna que existeixen actualment i preveu també les que puguin aparèixer com a resultat dels avenços científics i tecnològics.

Et garantim el reembossament del 90% del cost, fins a un màxim per implantació determinat per barem. En els casos que la compra de la pròtesis es tramiti a través de la Mútua General de Catalunya quedarà coberta al 100% i sense necessitat d'avançament de diners per part del mutualista.

Per a més informació contacta amb nosaltres trucant al 93 414 36 00

Encara no ets mutualista? Descobreix tots els avantatges de les nostres assegurances de salut!

Cesió de dades de caràcter personal

Amb l'enviament d'aquest formulari, autoritzo a Mutua General de Cataluña, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (en endavant, la Mútua) a fer-ne ús de les dades cedides, per a informar-me de serveis i productes que puguin resultar del meu interès.

Soc coneixedor de que qualsevol utilització de les meves dades personals s'efectuarà sempre respectant el contingut de la legislació vigent i observant les mesures de seguretat aplicables i la deguda confidencialitat.

He estat informat que les meves dades personals s'integraran en un fitxer automatitzat, que està en poder de la Mútua i del qual aquesta n'és responsable, i que se'm garanteixen els meus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, per a l'exercici dels quals puc dirigir-me a la seu de la Mútua, ubicada als núms. 5-11, del carrer Tuset de Barcelona.